Noorte Põllumeeste Klubi

Eesmärk

Klubi eesmärgiks on põllumajanduse ja aianduse alaste praktiliste teadmiste tõstmine ja nimetatud valdkonna arengule kaasa aitamine. 
Selleks külastame erinevaid põllumajandussaaduste tootjaid ning töötlejaid, korraldame ettekandeõhtuid ning arutleme põllumajandusteemadel.

Noorte Põllumeeste Klubi