Noorte Põllumeeste Klubi

Klubi liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik, kes on põllumajanduserialade üliõpilane või põllumajandushuviline, kes soovib arendada Klubi eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust.

2014. aasta kevade seisuga kuulub Noorte Põllumeeste klubisse 49 liiget, kes on valdavalt põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise, aianduse ja loomakasvatuse erialalt. 

Liikmeks astumiseks tuleb esitada avaldus, mis tuleb viia Eesti Maaülikooli Üliõpilasesindusse, Kr 52 (Torni all). 
Avalduse blanketi leiate dokumentidest. 

Noorte Põllumeeste Klubi