Noorte Põllumeeste Klubi

Tegijad NPK-st

NPK on tänuväärne klubiline üritus, mille korraldamise initsiatiiv peab jätkuvalt tulema tudengite poolt. Ürituste planeerimisel on oluline lähtuda arutelu(de) kvaliteedist, kusjuures hindajateks on just üliõpilased.

Ehkki klubi peamiseks eesmärgiks on vahetu info ja kogemuste saamine, ei välistaks olukorda, kus klubi liikmete konsensuslik arvamus aitab kujundada ühiskonnas häid otsuseid ja teha õigeid valikuid.

- Are Selge

 

Sama eesmärk, mis oli 1979. aastal on minu arvatas veelgi aktuaalsem tänasel päeval, sest praktivõimalusi on oluliselt vähemaks jäänud. Peaks tegelema põllumeeste kui toidu tootjate maine kujundamisega laiemalt. Põllumehe maine toidu tootjana peab oluliselt tõusma. Ühiskonna kõigi liikmeteni peab jõudma arusaamine , et tee toiduni on oluliselt pikem kui lähimasse poodi. Toit ei tule poest.

Kui need väärtused saavad ühiskonnas ükskord taas paika, siis tekib noortel suurem huvi ja motivatsioon õppida ja saada põllumeheks.

- Jaak Läänemets

 

Eduka ettevõtluse ja enamasti ka spetsialisti töö põhiliste eelduste hulgas on hea ning pidevalt uueneva infopagasi omamine ja hea suhtlemisoskus.
Noorte Põllumeeste Klubi annab mõlemat.
Nii et kindlasti on neil tudengitel, kes klubi tegevuses osalevad parem stardipositsioon kui neil, kes on sellest eemale jäänud.

- Kalev Kreegipuu

 

NPK klubi on ainulaadne võimalus tudengitele kogeda ärksamate praktikute tööd Eestimaal.  
Eesti Põllumajandusülikooli vilistlasena on minul alati rõõm kohtuda noorte põllumeestega ja diskuteerida aktuaalsetel põllumajanduse teemadel.

- Madis Ajaots

 

Pean sellist klubi tegevust väga teretulnuks! Saan aru, et klubi tegevusest võtavad osa just need noored keda maamajandus tõsiselt huvitab. Annab ju selline vorm võimalusi silmaringi avardamiseks, suhtlusringi laiendamiseks ja tekib ka parem ettekujutus tänapäevasest põllumajandusettevõtlusest. 
Samas on ka ettevõtjal tore kohtuda oma tulevaste noorte kolleegidega, kus nii mõnigi küsimus paneb tehtu üle mõtlema ja arutlema.
Edu teie ettevõtmistele!

- Tõnu Post (Aasta Põllumees 2013)

Noorte Põllumeeste Klubi